Arkos AS har gjennom flere år levert stativet.no til renovatører. stativet.no er utviklet for beskyttelse og sikring av avfallsdunker på de mest værutsatte stedene.

Høsten 2018 fikk vi en utfordring fra Karmøy Kommune om å utvikle et lavkostprodukt med målsetting om å sikre lokket på ALLE deres avfallsdunker. Produktet måtte dermed være rimelig i innkjøp, men likevel sikre lokket mot både uvær og skadedyr. Løsningen skulle videre være både enkel og rask å betjene, og generelt ikke oppleves å være i veien for hverken renovatører, renovasjonsbil eller forbruker.

0