Arkos AS har gjennom flere år levert stativet.no til renovatører. stativet.no er utviklet for beskyttelse og sikring av avfallsdunker på de mest værutsatte stedene.

Høsten 2018 fikk vi en utfordring fra Karmøy Kommune om å utvikle et lavkostprodukt med målsetting om å sikre lokket på ALLE deres avfallsdunker. Produktet måtte dermed være rimelig i innkjøp, men likevel sikre lokket mot både uvær og skadedyr. Løsningen skulle videre være både enkel og rask å betjene, og generelt ikke oppleves å være i veien for hverken renovatører, renovasjonsbil eller forbruker.

Utfordringen har resultert i et pilotprosjekt med Karmøy Kommune, og etter uttesting på bilene til Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) har også HIM ønsket å bidra aktivt i produktutviklingen. Samarbeidet har resultert i en prototype som er enkel å montere, meget rask å betjene, og som sluttkunder oppfatter positivt. Produktet er utviklet slik at både renovatører og forbrukere med en håndbevegelse kan løsne den egendesignede kroken.

Produktet er enkelt å ettermontere. Alt som behøves for montering blir levert samlet, og montering er gjort på et lite øyeblikk. Stopp-funksjonen i produktet sørger for at kroken ikke er i veien når dunken løftes opp på renovasjonsbilen. Kroken løsnes meget raskt og enkelt av renovatør ved tømming. Når lokket skal sikres er det igjen kun en rask håndbevegelse som trengs. En montert prototype er dermed ikke i veien for noen og enkel å betjene. Prototypen har fått navnet LidSafeTM, og løsningen er klar for første test-produksjon.

Vi trenger flere kommuner og renovatører som kunne tenkt seg å bli med på et prøveprosjekt gjennom en innovasjonskontrakt. Vi trenger tilbakemeldinger og engasjement fra renovatører, samtidig som vi håper å sammen skape et produkt sluttbrukerne oppfatter positivt og bevisstgjørende i sin hverdag. Det bevisstgjørende i konkrete enkle tiltak reduserer avfall i nærområdene langt utover enkelteffekten av bedre sikrede lokk.

Med Karmøy Kommune som initiativtaker og HIM med på laget håper vi at flere samarbeidspartnere melder konkret bidrag til realisering av LidSafeTM.

 


Kontakt

Kjell Harald Aartun – Daglig Leder
Telefon: +47988 52 439
E-post: kjell@stativet.no

www.facebook.com/lidsafeno

LIDSAFE PRESENTASJONSVIDEO

MONTERINGSANVISNING

KJØP LIDSAFE I VÅR NETTBUTIKK

0