FORSKNINGSPROSJEKT BRANN I AVFALLSDUNK 2018

Desember 2017 var vi på en workshop i Haugesund som omhandlet Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.
På denne workshopen ble vi gjennom Validé introdusert til forskningsmiljøet hos HVL, her fant vi fort ut at vi kunne ha en felles interesse av å samarbeide om et forskningsprosjekt rundt brann i avfallsdunk.
HVL er den eneste høgskolen i Norge som har branningeniør-studie og derfor en perfekt samarbeidspartner.

Med god veiledning fra Validé Haugesund fikk vi sendt inn en søknad om støtte hos VRI-Rogaland som endte opp med å delfinansiere forskningsprosjektet mot at vi i Arkos finansierte halvparten. Med oss på laget fikk vi og HIM som hjalp oss med materiell.

Gjennom fysiske forsøk og spørreundersøkelser har vi fått en veldig god innsikt i hvordan en brann oppfører seg i en avfallsdunk og hvor skremmende lite kunnskap som er ute blant forbrukere rundt nettopp dette. Vi ønsker nå å dele vår kunnskap og få kontakt med forsikringsselskaper, brannvesen og kommuner for å få gang i en informasjonskampanje som er rettet mot forbrukere.

For å lese mer om selve forskningsprosjektet, resultat av fysiske forsøk og spørreundersøkelse kan du sende oss en mail, så ordner vi det!

0